Zamki w Polsce

Zamek Z±bkowice ¦l±skie
Zamek Z±bkowice ¦l±skie

Zamek z pocz±tku XIV wieku. W latach 15240-1532 na ruinach zamku powstała renesansowa rezydencja, której pozostało¶ci, jako trwał± ruinę można dzi¶ zwiedzać. ¬ródło: Wikipedia
Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie

Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie

Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie

Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie Zamek Z±bkowice ¦l±skie