Zamki w Polsce

Zamek Ojców
Zamek Ojców

Zamek w Ojcowie, położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny. Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie.
Źródło: Wikipedia


Zamek Ojców Zamek Ojców Zamek Ojców

Zamek Ojców Zamek Ojców Zamek Ojców

Zamek Ojców Zamek Ojców Zamek Ojców