Zamki w Polsce

Zamek Szydłów
Zamek Szydłów

Zamek królewski z XIV w., przebudowany w XVI w. Główny budynek zamku usytuowany w jego południowo-zachodniej części jest zrujnowany. Na północ od niego znajduje się tzw. Skarbczyk wzniesiony w XVI w. w miejsce obronnej baszty. Obecnie mieszczą się w nim biblioteka i muzeum. Do wnętrza kompleksu prowadzi brama wjazdowa z początku XVII w. Mury obronne z blankami zostały zrekonstruowane w XX w. Źródło: Wikipedia
Zamek Szydłów Zamek Szydłów Zamek Szydłów

Zamek Szydłów Zamek Szydłów Zamek Szydłów

Zamek Szydłów Zamek Szydłów Zamek Szydłów

Zamek Szydłów Zamek Szydłów Zamek Szydłów