Zamki w Polsce

Zamek Dąbrowa
Zamek Dąbrowa

Zamek późnorenesansowy z początku XVII wieku, przebudowany i rozbudowany w stylu neorenesansowym. Część pierwotna - piętrowy czworobok zgrupowany wokół prostokątnego dziedzińca, z wieżą bramną pośrodku skrzydła frontowego. Portal główny, szczyty i facjaty od strony dziedzińca - neorenesansowe z końca XIX wieku. Na ścianach zachowane fragmenty dekoracji sgraffitowej z pierwszej połowy XVII wieku. Park przyzamkowy założony w XVII wieku, przekształcony w krajobrazowy w XIX wieku. Zamek upiększają neorenesansowe szczyty, facjaty i stylowe skręcone kominy. W 1975 r. zamek wraz z parkiem przejęła Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, która w 1995 r. otrzymała status uniwersytetu.


Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa

Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa

Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa Zamek Dąbrowa