Zamki w Polsce

Zamek Pokrzywno
Zamek Pokrzywno

Gotycki zamek na nieregularnym rzucie składał się z zamku wysokiego i dwóch przedzamczy. Stosunkowo najlepiej zachowała się brama zamku wysokiego, przebudowany spichrz i brama na przedzamczu, ponadto fragmenty ścian budynku głównego i murów obronnych. Dziś ruiny znajdują się w rękach prywatnych, jego nowy właściciel planuje odbudowę zamku. Źródło: Wikipedia


Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno

Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno

Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno Zamek Pokrzywno