Zamki w Polsce

Zamek Niesytno
Zamek Niesytno

Zamek w Lipie - zamek we wsi Niesytno koło Bolkowa nad brzegiem Nysy Małej, na wysokości 375 m n.p.m. Zamek otacza sucha fosa (częściowo zasypana). Zbudowany został na przełomie XIII i XIV w. Prawdopodobnie powstał z inicjatywy jednego ze śląskich rodów rycerskich i miał pełnić w tamtych czasach rolę strażnicy wzniesionej w formie gotyckiej. W tym czasie budowla składała się z kwadratowej wieży mieszkalnej, otoczonej zabudową. W XVII w. zamek przebudowano w formie renesansowej. Został on rozbudowany przez rodzinę Zedlitz: Ernsta (wł. 1471-1485), Sigismunda (wł. 1500-1520) lub jego syna Bartela (wł. 1520-1549). Później przechodził kolejno pod panowanie rodzin von Reibnitz i von Nimptsch. Z chwilą utraty znaczenia wojskowego używano go jako magazyn oraz źródło kamienia budowlanego. W 1821 r. znaczna część budowli zostaje rozebrana, a materiał przeznaczony zostaje na budowę budynków gospodarczych. W 1834 r. kupił go hrabia Rudolph von Stillfried-Rattonitz. Zamek został w tym czasie odrestaurowany o przebudowywany w formie neogotyckiej. Ostatnia renowacja miała miejsce w latach 70. XX w. wtedy to nieodwracalnie zniszczono wiele elementów budowli. Obecnie nie istnieje już wieża, która kształtem przypominać miała tę z bolkowskiego zamku, nie istnieje też już jaskółczy ogon. Po upaństwowieniu popadł w ruinę. Kamienne portale, gotyckie i renesansowe obramowania okien zostały skradzione. Piramida przez wielu uważana błędnie za komin kuchenny, stanowi część średniowiecznego zamku, który został wybudowany ok. 1200 roku przez templariuszy. W piramidzie wewnątrz pustej znajdują się na ścianach różne, równo rozmieszczone otwory, na środku piramidy znajduje się tzw. studnia, w dniu letniego przesilenia słońce pada na wprost do wnętrza tzw. studni. Budynek ten mógłby stać się atrakcją turystyczną niestety w prywatnych rękach popadł w ruinę i zostało mu już niedużo lat istnienia, ten ciekawy obiekt zbudowany przez templariuszy wymaga natychmiastowej renowacji, potrzebny jest inwestor. Według różnych hipotez piramida służyła templariuszom do obserwacji astronomicznych.
Źródło: Wikipedia


Zamek Niesytno Zamek Niesytno Zamek Niesytno

Zamek Niesytno Zamek Niesytno Zamek Niesytno

Zamek Niesytno Zamek Niesytno Zamek Niesytno

Zamek Niesytno Zamek Niesytno Zamek Niesytno