Zamki w Polsce

Zamek Radzyń Chełmiński
Zamek Radzyń Chełmiński

Ruiny gotyckiego, ceglanego zamku krzyżackiego, budowanego od końca XIII wieku do lat 30. XIV wieku. Od 1454 r. siedziba polskich starostów. W XVII wieku poważnie zniszczony. Opuszczony i częściowo rozebrany pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Konserwowany w XIX i XX w.. Zamek założony na planie kwadratu o boku 52 m, z dziedzińcem krużgankowym, wielką ośmioboczną wieżą w narożu północno-zachodnim oraz mniejszymi czworobocznymi wieżami we wszystkich narożach. Na południe od zamku znajdowało się przedzamcze. Częściowo zachowało się skrzydło południowe z kaplicą (bez sklepienia), przyległa do niego część skrzydła wschodniego i partie murów pozostałych skrzydeł. Ruiny zamku są udostępnione zwiedzającym. Warto wspiąć się na wieżę zamkową, z której roztacza się widok na całą okolicę. Źródło: Wikipedia


Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński

Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński

Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński Zamek Radzyń Chełmiński