Zamki w Polsce

Zamek Tęczyn
Zamek Tęczyn

Pierwsza wzmianka dotycząca okolic zamku Tęczyn, datowana jest na 24 IX 1308r., kiedy to Władysław Łokietek z oddziałem rycerstwa przebywający w lasach "in Thanczin" wydał dokument dla klasztoru o. Cystersów w Sulejowie. Przyjmuje się, że pierwszy zamek (drewniany) zbudował około 1319r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy, on też wzniósł największą na zamku wieżę, zwaną do dziś Nawojową Wieżą. Właściwym twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej, wojewoda krakowski i sandomierski. Wzniósł on dalszy fragment zamku na najwyższej, pn.-wsch. części wzgórza, gdzie mieszkał i zmarł w 1368r. On także pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński.
Źródło: Wikipedia


Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn

Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn

Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn

Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn Zamek Tęczyn