Zamki w Polsce

Zamek Ostrężnik
Zamek Ostrężnik

Powszechnie uważa się, że są to ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego i pełnił zadanie strażnicy w systemie obronnym zachodnich granic królestwa polskiego. Nie odnaleziono dotychczas średniowiecznych zapisków, jak również nie zostały przeprowadzone badania wykopaliskowe co utrudnia weryfikację danych na temat powstania i fundatora tego zamku.Zamek Ostrężnik Zamek Ostrężnik Zamek Ostrężnik
Zamek Ostrężnik Zamek Ostrężnik Zamek Ostrężnik