Zamki w Polsce

Zamek w Olsztynie
sample image

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Największa sala ekspozycyjna to dawny refektarz z finezyjnym sklepieniem kryształowym z ok. 1520 r. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.
Źródło: Wikipedia
Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie
Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie
Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie