Zamki w Polsce

Zamek Mielnik
Zamek Mielnik

Grodzisko wczesnośredniowieczne, na którym wznosił się dawniej murowano-drewniany zamek królów Polski (spalony w 1656 r. przez Szwedów). Źródło: Wikipedia
Zamek Mielnik Zamek Mielnik Zamek Mielnik