Zamki w Polsce

Zamek Koło
Zamek Koło

Zamek w Kole, warowny zamek, który jak podaje Jan Długosz, został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego, jeszcze przed rokiem 1362 (kiedy to osada, Koło, uzyskała prawa miejskie). Budowla znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakolu Warty. W czasach jej wznoszenia, rzeka posiadała w tym rejonie liczne odnogi, które często wylewały, skutecznie uniemożliwiając dotarcie do zamku nieproszonym gościom. Od roku 1696 w zamku umiejscowiony był klasztor zakonu bernardynów, lecz bardzo zły stan techniczny spowodował, że już w 1768 roku, zakonnicy postanowili go opuścić, dokonując częściowej rozbiórki. Przez następne lata, okoliczni mieszkańcy traktowali ruiny, podlegające niszczycielskim wpływom natury, jako źródło materiału budowlanego. Po II wojnie światowej pozostałości zamku zostały częściowo zabezpieczone i w takim stanie zachowały się do dziś. W 1974 r. ruiny zamku wpisano do rejestru zabytków. Źródło: Wikipedia


Zamek Koło Zamek Koło Zamek Koło

Zamek Koło Zamek Koło Zamek Koło