Zamki w Polsce

Zamek Ćmielów
Zamek Ćmielów

Ruiny zamku kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego nad rzeką Kamienną. Zamek wzniesiony w latach 1519-1523 składał się z dwóch członów: właściwego zamku ulokowanego na wyspie oraz przedzamcza z wieżą bramną na południu. Z właściwego zamku zachowały się fragmenty murów. Znajdowały się tu dwa budynki mieszkalne połączone zamkową kaplicą. Kaplica składała się z nawy i zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Była ona ulokowana w przyziemiu. Ponad nią znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Z dawnego przedzamcza zachowała się wieża bramna połączona z budynkiem gospodarczym. Ta część zamku została przebudowana na początku XIX w. i służyła jako browar. Brama przejazdowa, która znajduje się w przyziemiu wieży jest przysklepiona. Otwory wjazdowe ostrołukowe z ciosowymi obramieniami. Po obydwu stronach otworu bramnego znajdują się strzelnice kluczowe. Ponad bramą umieszczona jest tablica fundacyjna z 1531 r. w renesansowym obramieniu. W XVII w. umocnienia zamku zostały rozbudowane. Powstały bastiony ziemne. Ich ślady zachowały się do dzisiaj, w wyjątkiem bastionu znajdującego się od strony południowo-wschodniej, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Źródło: Wikipedia


Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów

Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów

Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów Zamek Ćmielów