Zamki w Polsce

Zamek Bierzgłowski
Zamek Bierzgłowski

Zamek Bierzgłowski - wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Łubianka, ok. 14 km na północny zachód od Torunia; ok. 430 mieszkańców. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie toruńskim. Znajduje się tutaj jedna z najstarszych obronnych budowli krzyżackich - gotycki zamek, wzniesiony w latach 1270-1305 w miejscu wcześniejszego grodu zniszczonego przez Litwinów w 1263. Początkowo siedziba komtura; wielokrotnie niszczony i odbudowywany; w latach 1475-1840 własność rady miejskiej Torunia, odbudowywany w stylu neogotyckim w roku 1860, na pocz. XX w. i w okresie międzywojennym. Zamek Bierzgłowski - główna wieża oraz brama zamku Położony na wysuniętym wzniesieniu pradoliny Wisły zamek składa się z zamku głównego oraz przedzamcza. Zamek główny (wysoki) jest dwuskrzydłowy (refektarz i kapitularz), dwa jego boki są zamknięte kamienno-ceglanymi murami w nieregularny czworobok. W murze północnym zamku wysokiego znajduje się pochodzący z ok. 1300 roku portal z ceramicznym tympanonem o niepewnej ikonografii (postać jeźdźca na koniu, której towarzyszą 2 rycerze) - to najstarsza zachowana rzeźba na terenie Prus. Od wschodu, południa i zachodu zamek otoczony jest fosą (obecnie suchą), od strony północnej znajduje się przedzamcze, na terenie którego znajduje się przebudowany w XIX w. budynek gospodarczy z XIV w. oraz dwa późniejsze budynki. Przedzamcze jest otoczone kamiennym murem, w którym od północy znajduje się główna brama wjazdowa z neogotyckim szczytem, a w narożu północno-zachodnim baszta. Po drugiej wojnie światowej mieścił sie tutaj dom opieki społecznej. Od 1992 roku właścicielem zamku jest Diecezja Toruńska, pod opieką której po dziś dzień trwają prace restauratorskie. Źródło: Wikipedia


Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski

Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski

Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski Zamek Bierzgłowski