Zamki w Polsce

Zamek Będzin
Zamek Będzin

Historia fortyfikacji na wzgórzu zamkowym w Będzinie sięga IX wieku. Już wtedy na Górze Zamkowej wzniesiono gród, prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan lub jego zachodniego odłamu. Gród był kilkakrotnie rozbudowywany: m.in. w miejsce pierwotnej palisady wzniesiono istniejący do dziś zewnętrzny wał podgrodzia a wewnętrzny wał podgrodzia zniwelowano celem założenia cmentarza wczesnochrześcijańskiego (XII wiek). Osadnictwo podgrodowe rozwijało się na południowym stoku wzgórza (obecne podejście pod zamek i teren parafii Św. Trójcy). Wbrew rozpowszechnionym opiniom Tatarzy nie zdobyli grodu - ślady spalenizny odkryte w wale grodu w świetle najnowszych badań archeologicznych (m.in. metodą dendrochronologii) pochodzą z lat wcześniejszych.
Źródło: Wikipedia


Zamek Będzin Zamek Będzin Zamek Będzin

Zamek Będzin Zamek Będzin Zamek Będzin

Zamek Będzin Zamek Będzin Zamek Będzin

Zamek Będzin Zamek Będzin Zamek Będzin