Zamki w Polsce

Zamek Borysławice Zamkowe
Zamek Borysławice Zamkowe

Zamek wzniesiony został w stylu gotyckim, na kępie otoczonej wodami Rgielewki. Jego budowę rozpoczął ok. 1425 roku prymas Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński. Pierwotny zamek składał się z dwóch równolegle usytuowanych, trzy-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Na utworzony przez nie wąski, brukowany dziedziniec, prowadziła od południowego wschodu brama wjazdowa. W narożniku znajdowała się wieloboczna wieżyczka. Zamek w takiej postaci stanowił charakterystyczny przykład siedziby rycerskiej z pierwszej połowy XV wieku. W drugiej połowie tegoż wieku otoczono go zewnętrznym obwodem niskich murów, tworząc międzymurze o szerokości ok. 7 metrów. Wzniesiono też nowe przedbramie. Na początku XVI wieku na jego murach stanęła trzy-kondygnacyjna wieża, a przed nią - przedbramie wzmocnione szkarpami. Na początku XVII wieku połączono wąskim skrzydłem dwa budynki mieszkalne, zmniejszając tym samym powierzchnię dziedzińca. Zniszczony w 1656 r. przez wojska szwedzkie, zamek popadł w ruinę już w XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego zachowała się cześć wieży bramnej, szczątki murów przedbramia oraz fragmenty murów budynków mieszkalnych. Źródło: Wikipedia


Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe

Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe

Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe Zamek Borysławice Zamkowe