Zamki w Polsce

Zamek Kwidzyn
Zamek Kwidzyn

Zamek kapituły pomezańskiej wzorowany na zamkach krzyżackich. Prawie kwadratowy, czteroskrzydłowy z krużgankowym dziedzińcem wewnętrznym. Naroża są akcentowane kwadratowymi wieżami, z wyjątkiem naroża pd.-wsch., gdzie stoi wysoka główna wieża, będąca jednocześnie dzwonnicą katedry. Do elewacji zachodniej dostawione jest największe na terenie państwa krzyżackiego gdanisko, połączone z zamkiem gankiem wspartym na 5 wysokich arkadach. Od północy znajduje się wieża studzienna połączona dwiema arkadami z zamkiem, tzw. małe gdanisko. Zamek zaczęto budować ok. 1322, ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i zachodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w., od tego czasu wnętrza kilkakrotnie przebudowywano na potrzeby urzędów, a w latach 1855-75 budowlę poddano rekonstrukcji. Obecnie mieści się tutaj muzeum.
Źródło: Wikipedia


Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn
Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn
Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn
Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn
Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn Zamek Kwidzyn