Zamki w Polsce

Zamek Czorsztyn
Zamek Czorsztyn

Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku w granicach rezerwatu krajobrazowego.
W średniowieczu jedno z ważniejszych założeń obronnych kraju. Zawdzięczał to swojemu położeniu, które pozwalało na kontrolę znacznej części doliny Dunajca. Usytuowany na wyniosłym wzgórzu nad lewym brzegiem Dunajca stał na drodze głównych szkalów handlowych łączących Polskę z Węgrami. Konkretna data powstania zamku jest trudna do ustalenia. Janko z Czarnkowa w Kronice Katedralnej Krakowskiej zamieszcza informację o fundacji zamku przez Kazimierza Wielkiego. Wiadomo jednak, że istniał już na początku XIII w, gdyż znany jest fakt ukrywania się w nim Bolesława Wstydliwego podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. Według Jana Długosza Kazimierz Wielki jedynie rozbudował zamek i otoczył go murami obronnymi.
Zamek spalony w 1433 roku przez husytów, następnie odbudowany. Powolna degradacja zamku od pożaru w 1790 roku. Teraz znajdują się tam ruiny tego zamku.
Źródło: Wikipedia


Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn
Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn
Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn Zamek Czorsztyn