Zamki w Polsce

Dobre Miasto
Dobre Miasto

Fragmenty murów obronnych z gotycką wieżą z XIV wieku, nazywaną Basztą Bocianią
Źródło: WikipediaDobre Miasto Dobre Miasto Dobre Miasto